Index

ADVOKATFIRMAET ØYVIND BERRE AS

Orgnr: 817785522

adresse: Hegdehaugsveien 34

id

14353

organisasjonsnummer

817785522

navn

ADVOKATFIRMAET ØYVIND BERRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hegdehaugsveien 34"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 214 Homansbyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0323", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817785522

navn

ADVOKATFIRMAET ØYVIND BERRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hegdehaugsveien 34

forradrpostnr

0352

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 214 Homansbyen

ppostnr

0323

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.09.2016

stiftelsesdato

02.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.11.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

817785522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2223385, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1269155, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1269155}}, "journalnr": "2021115998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817785522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 103697, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 73697}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1165457, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1165457}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1269155}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 857958, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1173231}, "driftsresultat": 1099953, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2273183}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 493, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 493}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1100446}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917863075 [navn] => ADVOKATFIRMAET ØYVIND BERRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817785522 [oppstartsdato] => 2016-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hegdehaugsveien 34"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 214 Homansbyen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0323", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?