Index

ADVOKATFIRMAET PARMER AS

https://juria.no

Orgnr: 812357042

tlf: 69 17 50 80
webside: juria.no
adresse: Borgergata 30

id

1889

organisasjonsnummer

812357042

navn

ADVOKATFIRMAET PARMER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Borgergata 30"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1767", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 215"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1752", "kommunenummer": "3001"}

hjemmeside

juria.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812357042

navn

ADVOKATFIRMAET PARMER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Borgergata 30

forradrpostnr

1767

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 215

ppostnr

1752

ppoststed

HALDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

69 17 50 80

tlf_mobil

url

juria.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812357042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2241251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4402618, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3470833}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 931785}}, "journalnr": "2021250112", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812357042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 683951, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 561253}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 122698}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3718667, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 71084}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3647583}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4402618}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7986, "totalresultat": -7986, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81592}, "driftsresultat": -10292, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 71300}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10244}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912463125 [navn] => ADVOKATFIRMAET PARMER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812357042 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Borgergata 30"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1767", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => juria.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 215"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1752", "kommunenummer": "3001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?