Index

ADVOKATFIRMAET REVHEIM AS

Orgnr: 915935745

adresse: Stangsgate 1

organisasjonsnummer

915935745

navn

ADVOKATFIRMAET REVHEIM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stangsgate 1"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

915935745

navn

ADVOKATFIRMAET REVHEIM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stangsgate 1

forradrpostnr

3915

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2015

stiftelsesdato

07.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.11.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

915935745

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 48524, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1777385, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 258301}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1519084}}, "journalnr": "2021174386", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "915935745"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 904275, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 874275}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 873110, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 873110}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1777385}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 330008, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1929954}, "driftsresultat": 417828, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2347782}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5943, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5943}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 423771}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915959717 [navn] => ADVOKATFIRMAET REVHEIM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-09-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 915935745 [oppstartsdato] => 2015-09-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stangsgate 1"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3915", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?