Index

ADVOKATFIRMAET STEINSVIK AS

Orgnr: 812015362

tlf: 22 20 25 00
mobil: 91888667
adresse: Pilestredet 7A

id

1100

organisasjonsnummer

812015362

navn

ADVOKATFIRMAET STEINSVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet 7A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0180", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812015362

navn

ADVOKATFIRMAET STEINSVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pilestredet 7A

forradrpostnr

0180

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.07.2013

stiftelsesdato

25.05.2013

tlf

22 20 25 00

tlf_mobil

91888667

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

17.08.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

812015362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2237683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2078700, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2078700}}, "journalnr": "2021243073", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812015362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1273695, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 115877}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1157818}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 805005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 805005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2078700}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 599666, "totalresultat": 599666, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3356239}, "driftsresultat": 774390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4130629}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6597, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 541}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7139}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 767792}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983671748 [navn] => ADVOKATFIRMAET STEINSVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-09-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812015362 [oppstartsdato] => 2001-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet 7A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0180", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?