Index

AEROCONSULT AS

Orgnr: 920951902

adresse: Irisveien 8

id

327936

organisasjonsnummer

920951902

navn

AEROCONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "52.230", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet lufttransport"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Irisveien 8"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4316", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951902

navn

AEROCONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Irisveien 8

forradrpostnr

4316

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

52.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

20.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292171, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48825, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 48825}}, "journalnr": "2021325461", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48825, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1175}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48825}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1175, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1279}, "driftsresultat": -1279, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 104}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1175}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921063229 [navn] => AEROCONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.230", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet lufttransport"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951902 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Irisveien 8"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4316", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?