Index

AGARD EIENDOM AS

Orgnr: 916006721

mobil: 928 31 217
adresse: Skolebakken 3

id

194880

organisasjonsnummer

916006721

navn

AGARD EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skolebakken 3"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKSTAD", "postnummer": "1408", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916006721

navn

AGARD EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skolebakken 3

forradrpostnr

1408

forradrpoststed

KRÅKSTAD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2015

stiftelsesdato

20.09.2015

tlf

tlf_mobil

928 31 217

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006721

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2076623, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5776153, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5751407}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24746}}, "journalnr": "2020827491", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006721"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -34226, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -64226}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5810379, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -11806}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5822185}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5776153}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -113950, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 199912}, "driftsresultat": 104088, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 304000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -265314, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 265321}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -161226}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916031831 [navn] => AGARD EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916006721 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolebakken 3"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KSTAD", "postnummer": "1408", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?