Index

AGDER FYSIOTERAPI AS

Orgnr: 822061222

adresse: c/o Tom Eiken, Pål Eikens vei 9

id

26647

organisasjonsnummer

822061222

navn

AGDER FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-18

naeringskode1

{"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tom Eiken", "Pål Eikens vei 9"], "kommune": "HÆGEBOSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "EIKEN", "postnummer": "4596", "kommunenummer": "4226"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eikenveien 328"], "kommune": "HÆGEBOSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "EIKEN", "postnummer": "4596", "kommunenummer": "4226"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822061222

navn

AGDER FYSIOTERAPI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tom Eiken Pål Eikens vei 9

forradrpostnr

4596

forradrpoststed

EIKEN

forradrkommnr

4226

forradrkommnavn

HÆGEBOSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Eikenveien 328

ppostnr

4596

ppoststed

EIKEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.01.2019

stiftelsesdato

02.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822061222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 88686, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1242737, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20131}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1222606}}, "journalnr": "2021223968", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822061222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1009776, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 986346}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 232962, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 232962}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1242738}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 545869, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 761076}, "driftsresultat": 700210, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1461286}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -378, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 518}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 896}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 699832}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976355660 [navn] => AGDER FYSIOTERAPI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.902", "beskrivelse": "Fysioterapitjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822061222 [oppstartsdato] => 1996-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eiken"], "kommune": "Hu00c6GEBOSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "EIKEN", "postnummer": "4596", "kommunenummer": "4226"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?