Index

AGDER KAROSSERI AS

Orgnr: 913079221

adresse: Grøm næringspark 15

id

128299

organisasjonsnummer

913079221

navn

AGDER KAROSSERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grøm næringspark 15"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4887", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913079221

navn

AGDER KAROSSERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grøm næringspark 15

forradrpostnr

4887

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079221

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 34662, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5070511, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1285934}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3784577}}, "journalnr": "2021159826", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079221"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1024954, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 488760}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 536194}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4045556, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1951608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2093948}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5070511}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 978936, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14261125}, "driftsresultat": 1180360, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15441485}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24212, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6200}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 30412}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1156148}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 813127202 [navn] => AGDER KAROSSERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 913079221 [oppstartsdato] => 2014-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8m nu00e6ringspark 15"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4887", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?