Index

AGDER RENHOLD SERVICE AS

Orgnr: 819302502

adresse: Rådyrvegen 29

id

18241

organisasjonsnummer

819302502

navn

AGDER RENHOLD SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådyrvegen 29"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4707", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819302502

navn

AGDER RENHOLD SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådyrvegen 29

forradrpostnr

4707

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.07.2017

stiftelsesdato

26.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819302502

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 29594, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 935243, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 147273}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 787970}}, "journalnr": "2021154533", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819302502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27510, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2490}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 907733, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 857258}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50475}}, "sumEgenkapitalGjeld": 935243}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3263192}, "driftsresultat": -3599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3259593}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 78}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2482}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6003}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919394277 [navn] => AGDER RENHOLD SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 819302502 [oppstartsdato] => 2017-06-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dyrvegen 29"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4707", "kommunenummer": "4223"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?