Index

AGDER SINGEL & SAND TERJESEN AS

Orgnr: 877245292

adresse: Tveitenveien 49

id

58001

organisasjonsnummer

877245292

navn

AGDER SINGEL & SAND TERJESEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tveitenveien 49"], "kommune": "FROLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FROLANDS VERK", "postnummer": "4827", "kommunenummer": "4214"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877245292

navn

AGDER SINGEL & SAND TERJESEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tveitenveien 49

forradrpostnr

4827

forradrpoststed

FROLANDS VERK

forradrkommnr

4214

forradrkommnavn

FROLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.02.1997

stiftelsesdato

05.02.1997

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877245292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2468593, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13041733, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6587400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6454333}}, "journalnr": "2021439834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877245292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10541484, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9241484}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2500249, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1882875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 617374}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13041733}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1519809, "totalresultat": 1519809, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10930009}, "driftsresultat": 1758192, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12688201}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 145452, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 169072}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23620}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1903644}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976585550 [navn] => AGDER SINGEL & SAND TERJESEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-07-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 877245292 [oppstartsdato] => 1996-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tveitenveien 49"], "kommune": "FROLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FROLANDS VERK", "postnummer": "4827", "kommunenummer": "4214"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2006-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?