Index

AGDERBYEN 11 AS

Orgnr: 996270327

adresse: Østre Strandgate 3

organisasjonsnummer

996270327

navn

AGDERBYEN 11 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-12-07

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Strandgate 3"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-09-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kr.sand Næringsselskap AS", "Østre Strandgate 3"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996270327

navn

AGDERBYEN 11 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Strandgate 3

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

c/o Kr.sand Næringsselskap AS Østre Strandgate 3

ppostnr

4610

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.12.2010

stiftelsesdato

21.09.2010

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996270327

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2241153, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 481939, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 481939}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021249968", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996270327"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12710, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 231584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -218874}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 469228, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 469228}}, "sumEgenkapitalGjeld": 481939}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24477, "totalresultat": -24477, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24477}, "driftsresultat": -24477, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24477}}]

Reserver mot visning?