Index

AGDERBYEN 22 A AS

Orgnr: 922695393

adresse: Østre Strandgate 3

organisasjonsnummer

922695393

navn

AGDERBYEN 22 A AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Strandgate 3"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922695393

navn

AGDERBYEN 22 A AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Strandgate 3

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2019

stiftelsesdato

14.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922695393

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2241169, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3177944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3177944}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021249984", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922695393"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 357635, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 299096}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 58539}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2820308, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2797933}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3177943}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -24231, "totalresultat": -24231, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31008}, "driftsresultat": -31008, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -57, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -31065}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822879772 [navn] => AGDERBYEN 22 A AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922695393 [oppstartsdato] => 2019-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Strandgate 3"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?