Index

AGDERPOSTEN MEDIER AS

Orgnr: 810094532

tlf: 37027000
adresse: Østre gate 3

id

4

organisasjonsnummer

810094532

navn

AGDERPOSTEN MEDIER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.130", "beskrivelse": "Utgivelse av aviser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre gate 3"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1919-09-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810094532

navn

AGDERPOSTEN MEDIER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre gate 3

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.130

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

18.09.1919

tlf

37027000

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810094532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1672924, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 171409595, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 116504452}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54905143}}, "journalnr": "2020389702", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810094532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 156425633, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 198000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 156227633}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14983963, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10941205}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4042758}}, "sumEgenkapitalGjeld": 171409596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 12947582, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24622971}, "driftsresultat": 13688743, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 38311714}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1089913, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 269420}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1359333}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12598830}}]

Reserver mot visning?