Index

AGEBAKKEN AS

Orgnr: 811745952

adresse: Askveien 17

id

508

organisasjonsnummer

811745952

navn

AGEBAKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Askveien 17"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811745952

navn

AGEBAKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Askveien 17

forradrpostnr

3510

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

21.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811745952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292207, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4145938, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4000001}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 145937}}, "journalnr": "2021325507", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811745952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4142820, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4112820}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3118, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3118}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4145938}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 183963, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60985}, "driftsresultat": 100277, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 161262}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 83686, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83686}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 183963}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926205579 [navn] => AGEBAKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811745952 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Askveien 17"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?