Index

AGENTHUSET AS

Orgnr: 811920762

mobil: 926 27 800
adresse: Verdal

id

920

organisasjonsnummer

811920762

navn

AGENTHUSET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-19

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verdal"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7650", "kommunenummer": "5038"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Avlingsvegen 3"], "kommune": "VERDAL", "landkode": "NO", "poststed": "VERDAL", "postnummer": "7657", "kommunenummer": "5038"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811920762

navn

AGENTHUSET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verdal

forradrpostnr

7650

forradrpoststed

VERDAL

forradrkommnr

5038

forradrkommnavn

VERDAL

forradrland

Norge

postadresse

Avlingsvegen 3

ppostnr

7657

ppoststed

VERDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.08.2013

stiftelsesdato

02.05.2013

tlf

tlf_mobil

926 27 800

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811920762

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 25508, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021152123", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811920762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 0, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?