Index

AGENTURER AS

https://www.appeler.no

Orgnr: 811858722

tlf: 41 21 41 41
webside: www.appeler.no
adresse: Xhibition, Småstrandgaten 3

id

778

organisasjonsnummer

811858722

navn

AGENTURER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.210", "beskrivelse": "PR og kommunikasjonstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Xhibition", "Småstrandgaten 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.appeler.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811858722

navn

AGENTURER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Xhibition Småstrandgaten 3

forradrpostnr

5014

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Bogstadveien 27B

ppostnr

0355

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2013

stiftelsesdato

29.01.2013

tlf

41 21 41 41

tlf_mobil

url

www.appeler.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811858722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 90936, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 59057, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 59057}}, "journalnr": "2021228726", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811858722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41198, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11198}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 59057}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8984, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 627638}, "driftsresultat": 7841, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 635479}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1143, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1164}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8984}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998126878 [navn] => AGENTURER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.210", "beskrivelse": "PR og kommunikasjonstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811858722 [oppstartsdato] => 2012-03-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Xhibition", "Smu00e5strandgaten 3"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.appeler.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2013-01-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?