Index

AGRI INVEST HOLDING AS

Orgnr: 822309402

adresse: C/o Bjørn Helset, Øvrekroken 2B

id

27682

organisasjonsnummer

822309402

navn

AGRI INVEST HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-28

naeringskode1

{"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/o Bjørn Helset", "Øvrekroken 2B"], "kommune": "ØRSTA", "landkode": "NO", "poststed": "ØRSTA", "postnummer": "6154", "kommunenummer": "1520"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822309402

navn

AGRI INVEST HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/o Bjørn Helset Øvrekroken 2B

forradrpostnr

6154

forradrpoststed

ØRSTA

forradrkommnr

1520

forradrkommnavn

ØRSTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

94.991

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2019

stiftelsesdato

26.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822309402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2325295, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42577, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 42577}}, "journalnr": "2021375720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822309402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12729, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17271}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29848, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29848}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42577}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17069}, "driftsresultat": -14069, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14090}}]

Reserver mot visning?