Index

AHG AS

Orgnr: 988986798

mobil: 90093030
adresse: Bakkenveien 21

organisasjonsnummer

988986798

navn

AHG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-12-15

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakkenveien 21"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "VEAR", "postnummer": "3173", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-09-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988986798

navn

AHG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakkenveien 21

forradrpostnr

3173

forradrpoststed

VEAR

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.12.2005

stiftelsesdato

24.09.2005

tlf

tlf_mobil

90093030

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988986798

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249555, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 845302, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 845302}}, "journalnr": "2021261825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988986798"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 844868, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 744868}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 434, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 434}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 845302}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1527, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6480}, "driftsresultat": -6480, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8441, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8527}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1961}}]

Reserver mot visning?