Index

AK SHIPPING & CHARTERING AS

Orgnr: 811577642

adresse: Ullevålsveien 47A

id

141

organisasjonsnummer

811577642

navn

AK SHIPPING & CHARTERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.292", "beskrivelse": "Skipsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullevålsveien 47A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811577642

navn

AK SHIPPING & CHARTERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullevålsveien 47A

forradrpostnr

0171

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.292

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.02.2013

stiftelsesdato

15.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811577642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1610314, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4634261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 916}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4633345}}, "journalnr": "2020329394", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811577642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3132701, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3102701}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1501560, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1501359}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 201}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4634261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4481728, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1552793}, "driftsresultat": 5758422, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7311215}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -206, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54372}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54579}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5758216}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911659603 [navn] => AK SHIPPING & CHARTERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.292", "beskrivelse": "Skipsmegling"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811577642 [oppstartsdato] => 2013-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullevu00e5lsveien 47A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?