Index

AKA OSLOVEIEN AS

Orgnr: 818713312

adresse: c/o AKA AS, Hvervenmoveien 49

id

16674

organisasjonsnummer

818713312

navn

AKA OSLOVEIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o AKA AS", "Hvervenmoveien 49"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3511", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818713312

navn

AKA OSLOVEIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o AKA AS Hvervenmoveien 49

forradrpostnr

3511

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

24.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818713312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2504125, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 89510090, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 81912556}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7597535}}, "journalnr": "2021474409", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818713312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 51849691, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50273887}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1575804}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 37660400, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7877816}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29782584}}, "sumEgenkapitalGjeld": 89510091}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5957470, "totalresultat": 5957470, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3988470}, "driftsresultat": 8520545, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12509015}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -882640, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 882640}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7637906}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 884561302 [navn] => AKA OSLOVEIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-05-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818713312 [oppstartsdato] => 2001-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o AKA AS", "Hvervenmoveien 49"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3511", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-03-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?