Index

AKA TELECOM AS

https://www.akatelecom.no

Orgnr: 811563382

mobil: 928 12 639
webside: www.akatelecom.no
adresse: Johan Bojers vei 25D

id

98

organisasjonsnummer

811563382

navn

AKA TELECOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Bojers vei 25D"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7021", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

hjemmeside

www.akatelecom.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811563382

navn

AKA TELECOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Bojers vei 25D

forradrpostnr

7021

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.02.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

928 12 639

url

www.akatelecom.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811563382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2155817, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 168944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 168944}}, "journalnr": "2020938892", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811563382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -20049, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 41000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -61049}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 188993, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 188993}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 168944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39887, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 939316}, "driftsresultat": -39945, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 899371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 58, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39887}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 885349862 [navn] => AKA TELECOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811563382 [oppstartsdato] => 2002-11-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johan Bojers vei 25D"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7021", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.akatelecom.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?