Index

AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS ÅLESUND AS

https://www.heltberg.no

Orgnr: 811731242

tlf: 70 13 42 10
mobil: 917 36 800
webside: www.heltberg.no
adresse: Molovegen 5

id

469

organisasjonsnummer

811731242

navn

AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS ÅLESUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

naeringskode1

{"kode": "85.320", "beskrivelse": "Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger"}

antallAnsatte

31

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Molovegen 5"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6004", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 943 Sentrum"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6001", "kommunenummer": "1507"}

hjemmeside

www.heltberg.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811731242

navn

AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS ÅLESUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Molovegen 5

forradrpostnr

6004

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 943 Sentrum

ppostnr

6001

ppoststed

ÅLESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

13.03.2013

tlf

70 13 42 10

tlf_mobil

917 36 800

url

www.heltberg.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

31

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811731242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2432111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6075441, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 269323}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5806118}}, "journalnr": "2021400297", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811731242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4779588, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4749588}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1295853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1295853}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6075441}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 632628, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5207068}, "driftsresultat": 632769, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5839837}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -141, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2940}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3082}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 632628}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911770172 [navn] => AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS ÅLESUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.320", "beskrivelse": "Videregu00e5ende opplu00e6ring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 811731242 [oppstartsdato] => 2013-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Molovegen 5"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6004", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => www.heltberg.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 943 Sentrum"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6001", "kommunenummer": "1507"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?