Index

AKELE AS

Orgnr: 997172450

adresse: Silovegen 101

organisasjonsnummer

997172450

navn

AKELE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-09-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Silovegen 101"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "ÅRNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

997172450

navn

AKELE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Silovegen 101

forradrpostnr

2150

forradrpoststed

ÅRNES

forradrkommnr

3034

forradrkommnavn

NES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.09.2011

stiftelsesdato

01.06.2011

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

07.05.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

997172450

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 23924, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 820325, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39855}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 780470}}, "journalnr": "2021151239", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997172450"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 349244, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 249244}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 471081, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 471081}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 820325}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3260, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2652552}, "driftsresultat": -11739, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2640813}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15910, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15910}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4172}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994016679 [navn] => AKELE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 997172450 [oppstartsdato] => 2009-04-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Silovegen 101"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2011-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?