Index

AKERSHUS MILJØENTREPRENØR AS

Orgnr: 870968922

tlf: 67 54 10 65
mobil: 90821308
adresse: Gjettumveien 131

id

54190

organisasjonsnummer

870968922

navn

AKERSHUS MILJØENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjettumveien 131"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJETTUM", "postnummer": "1346", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1993-12-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870968922

navn

AKERSHUS MILJØENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjettumveien 131

forradrpostnr

1346

forradrpoststed

GJETTUM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

30.12.1993

tlf

67 54 10 65

tlf_mobil

90821308

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

02.05.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

870968922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2339029, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1477732, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 397303}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1080429}}, "journalnr": "2021394759", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870968922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -392659, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -492659}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1870391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1870391}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1477732}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -69348, "totalresultat": -69348, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1429155}, "driftsresultat": -69446, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1359709}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 98, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 206}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 108}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -69348}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973047043 [navn] => AKERSHUS MILJØENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 870968922 [oppstartsdato] => 1994-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gjettumveien 131"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJETTUM", "postnummer": "1346", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?