Index

AKERSVEIEN 21 ANS

Orgnr: 921661800

mobil: 123 45 678
adresse: Akersveien 21

organisasjonsnummer

921661800

navn

AKERSVEIEN 21 ANS

organisasjonsform

{"kode": "ANS", "links": [], "beskrivelse": "Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-11-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Akersveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2300", "beskrivelse": "Personlige foretak"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjelsåsveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0491", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

921661800

navn

AKERSVEIEN 21 ANS

organisasjonsform

ANS

forretningsadr

Akersveien 21

forradrpostnr

0177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Kjelsåsveien 127

ppostnr

0491

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.11.2018

stiftelsesdato

15.10.2018

tlf

tlf_mobil

123 45 678

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

921661800

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2433521, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 482241, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 218675}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 263566}}, "journalnr": "2021406363", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ANS", "organisasjonsnummer": "921661800"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 306433, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 0}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 306433}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 175808, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 175808}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 482241}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 505758, "totalresultat": 505758, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 236854}, "driftsresultat": 505150, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 742004}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 608, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 608}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 505758}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921797001 [navn] => NYE AKERSVEIEN 21 ANS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 921661800 [oppstartsdato] => 2018-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Akersveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjelsu00e5sveien 127"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0491", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?