Index

AKTIV LYKKE AS

Orgnr: 812425242

adresse: Høvreveien 22

id

2037

organisasjonsnummer

812425242

navn

AKTIV LYKKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høvreveien 22"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRÅLUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812425242

navn

AKTIV LYKKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høvreveien 22

forradrpostnr

1712

forradrpoststed

GRÅLUM

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812425242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2414809, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3824149, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2963462}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 860687}}, "journalnr": "2021383718", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812425242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1923840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 47216}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1876624}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1900309, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 64409}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1835900}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3824149}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 224685, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 94381}, "driftsresultat": 145619, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 240000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 103361, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 151655}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 48294}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 248980}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912494365 [navn] => AKTIV LYKKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812425242 [oppstartsdato] => 2013-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8vreveien 22"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRu00c5LUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?