Index

AKTIVA HW13 AS

Orgnr: 811577472

adresse: Lyngveien 21

id

139

organisasjonsnummer

811577472

navn

AKTIVA HW13 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lyngveien 21"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3118", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811577472

navn

AKTIVA HW13 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lyngveien 21

forradrpostnr

3118

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

06.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811577472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2539259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1197766, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 808248}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 389518}}, "journalnr": "2021525760", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811577472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 369840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 339840}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 827926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 814096}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1197766}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 49043, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21384}, "driftsresultat": 62856, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 84240}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62873}}]

Reserver mot visning?