Index

AKTIVUM UTVIKLING AS

Orgnr: 819334692

adresse: Øvre Rælingsveg 176

id

18355

organisasjonsnummer

819334692

navn

AKTIVUM UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "88.994", "beskrivelse": "Varig tilrettelagt arbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Rælingsveg 176"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-30

naeringskode2

{"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819334692

navn

AKTIVUM UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Rælingsveg 176

forradrpostnr

2008

forradrpoststed

FJERDINGBY

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

88.994

nkode2

16.290

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.07.2017

stiftelsesdato

30.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819334692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2052485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1657781, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1657781}}, "journalnr": "2020801927", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819334692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 884376, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 384376}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 773405, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 773405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1657781}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 240342, "totalresultat": 240342, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5436388}, "driftsresultat": 240036, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5676424}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 306, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 306}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 240342}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919423803 [navn] => AKTIVUM UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.994", "beskrivelse": "Varig tilrettelagt arbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819334692 [oppstartsdato] => 2017-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Ru00e6lingsveg 176"], "kommune": "Ru00c6LINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "16.290", "beskrivelse": "Produksjon av andre trevarer og varer av kork, stru00e5 og flettematerialer"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?