Index

AKTUARVERDI AS

Orgnr: 819330182

adresse: Lysaker brygge 7

id

18335

organisasjonsnummer

819330182

navn

AKTUARVERDI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-24

naeringskode1

{"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lysaker brygge 7"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819330182

navn

AKTUARVERDI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lysaker brygge 7

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

66.290

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.07.2017

stiftelsesdato

03.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819330182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2318391, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 596464, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 596464}}, "journalnr": "2021366094", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819330182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 596340, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 571910}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 596465}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -171377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6407}, "driftsresultat": -6407, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -164970, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 47002}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 211972}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -171377}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917657491 [navn] => AKTUARVERDI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819330182 [oppstartsdato] => 2016-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lysaker brygge 7"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-08-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?