Index

ALCORP AS

Orgnr: 811742082

adresse: Fanavegen 15

id

496

organisasjonsnummer

811742082

navn

ALCORP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fanavegen 15"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5221", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811742082

navn

ALCORP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fanavegen 15

forradrpostnr

5221

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811742082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2171773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020930296", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811742082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18397, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11603}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11603, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11603}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?