Index

ALF AS

Orgnr: 811604542

adresse: Skrubbmoen 12

id

198

organisasjonsnummer

811604542

navn

ALF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skrubbmoen 12"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOLLENBORG", "postnummer": "3619", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811604542

navn

ALF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skrubbmoen 12

forradrpostnr

3619

forradrpoststed

SKOLLENBORG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2013

stiftelsesdato

15.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811604542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2469485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20038498, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18910969}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1127529}}, "journalnr": "2021442290", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811604542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9424346, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8924346}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10614152, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 450180}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10163971}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20038498}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 443878, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1487605}, "driftsresultat": 988860, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2476465}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -408583, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 414583}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 580277}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911609614 [navn] => ALF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811604542 [oppstartsdato] => 2013-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skrubbmoen 12"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOLLENBORG", "postnummer": "3619", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?