Index

ALINEA AS

Orgnr: 996125572

mobil: 913 59 368
adresse: Holdalsnuten 17

organisasjonsnummer

996125572

navn

ALINEA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2010-11-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holdalsnuten 17"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4633", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2010-10-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Dag Erik Heier,", "Igland Industrier AS", "Reddalsveien 47"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

996125572

navn

ALINEA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holdalsnuten 17

forradrpostnr

4633

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

c/o Dag Erik Heier, Igland Industrier AS Reddalsveien 47

ppostnr

4886

ppoststed

GRIMSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.11.2010

stiftelsesdato

19.10.2010

tlf

tlf_mobil

913 59 368

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996125572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2425791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2355996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 568949}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1787047}}, "journalnr": "2021394635", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996125572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2012800, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 104840}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1907960}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 343196, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 343196}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2355996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 616377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 101917}, "driftsresultat": -101917, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 718294, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 720883}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2589}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 616377}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996139204 [navn] => ALINEA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-11-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 996125572 [oppstartsdato] => 2010-10-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holdalsnuten 17"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4633", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Dag Erik Heier,", "Igland Industrier AS", "Reddalsveien 47"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4886", "kommunenummer": "4202"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?