Index

ALLKONTOR AS

Orgnr: 818659512

adresse: Langflåtveien 33

id

16500

organisasjonsnummer

818659512

navn

ALLKONTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.660", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langflåtveien 33"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4017", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818659512

navn

ALLKONTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langflåtveien 33

forradrpostnr

4017

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.660

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.03.2017

stiftelsesdato

14.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818659512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14178, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2325097, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2325097}}, "journalnr": "2021138681", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818659512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 980245, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 880245}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1344852, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1344852}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2325097}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 817268, "totalresultat": 817268, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4677356}, "driftsresultat": 1028663, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5706020}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19351, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30693}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11342}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1048014}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918707484 [navn] => ALLKONTOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.660", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818659512 [oppstartsdato] => 2017-02-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langflu00e5tveien 33"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4017", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?