Index

ALLUM NOOR YOGA AS

Orgnr: 814907252

tlf: 46 54 66 00
adresse: Jerpefaret 8E

id

7333

organisasjonsnummer

814907252

navn

ALLUM NOOR YOGA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-10

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jerpefaret 8E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0788", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814907252

navn

ALLUM NOOR YOGA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jerpefaret 8E

forradrpostnr

0788

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.02.2015

stiftelsesdato

13.01.2015

tlf

46 54 66 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814907252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2214091, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 80184, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 80184}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021105044", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814907252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 154431, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 124431}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -74247, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -74247}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 80184}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 80184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914972280 [navn] => ALLUM NOOR YOGA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814907252 [oppstartsdato] => 2015-01-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jerpefaret 8E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0788", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?