Index

ALLUND AS

Orgnr: 815354192

adresse: v/ Aleksander Lundekvam, Kipo 7

id

8392

organisasjonsnummer

815354192

navn

ALLUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-08

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Aleksander Lundekvam", "Kipo 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "TERTNES", "postnummer": "5114", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815354192

navn

ALLUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Aleksander Lundekvam Kipo 7

forradrpostnr

5114

forradrpoststed

TERTNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2015

stiftelsesdato

29.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815354192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1755520, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9719520, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6357001}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3362519}}, "journalnr": "2020478863", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815354192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7262485, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7232485}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2457035, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 41591}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2415444}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9719520}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1336147, "totalresultat": 1336147, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 958489}, "driftsresultat": -958489, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2299245, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2358888}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 59643}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1340757}}]

Reserver mot visning?