Index

ALMABJO AS

Orgnr: 922030766

adresse: C/o Belinda Bjørge, Solbakksvingen 6

id

362880

organisasjonsnummer

922030766

navn

ALMABJO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/o Belinda Bjørge", "Solbakksvingen 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5038", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922030766

navn

ALMABJO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/o Belinda Bjørge Solbakksvingen 6

forradrpostnr

5038

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

13.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030766

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2512461, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 251361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 150000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 101361}}, "journalnr": "2021567438", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030766"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -76312, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -106312}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 327673, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30914}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 296759}}, "sumEgenkapitalGjeld": 251361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 49134, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 446535}, "driftsresultat": 8267, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 454802}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 40867, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40867}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 49134}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053146 [navn] => BAILINE STRAUME [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922030766 [oppstartsdato] => 2019-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sotravegen 10"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?