Index

ALMENNINGSBUTIKKEN AS

Orgnr: 811740802

adresse: Storlinna 122

id

494

organisasjonsnummer

811740802

navn

ALMENNINGSBUTIKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"}

antallAnsatte

22

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storlinna 122"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "JAREN", "postnummer": "2770", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811740802

navn

ALMENNINGSBUTIKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storlinna 122

forradrpostnr

2770

forradrpoststed

JAREN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.732

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.04.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

22

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811740802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66946, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23924610, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 552353}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23372256}}, "journalnr": "2021190359", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811740802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4165860, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3165860}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19758750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19758750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23924610}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1916513, "totalresultat": 1916513, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 68294635}, "driftsresultat": 2466101, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 70760736}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5043, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36752}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41795}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2461058}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912031519 [navn] => ALMENNINGSBUTIKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"} [antallAnsatte] => 22 [overordnetEnhet] => 811740802 [oppstartsdato] => 2013-03-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storlinna 122"], "kommune": "u00c5SNES", "landkode": "NO", "poststed": "FLISA", "postnummer": "2270", "kommunenummer": "3418"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?