Index

ALSTRA AS

Orgnr: 810130822

tlf: 37 15 62 83
adresse: Homme

id

7

organisasjonsnummer

810130822

navn

ALSTRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Homme"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "SØNDELED", "postnummer": "4990", "kommunenummer": "4201"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1973-12-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndeledveien 805"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "SØNDELED", "postnummer": "4990", "kommunenummer": "4201"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810130822

navn

ALSTRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Homme

forradrpostnr

4990

forradrpoststed

SØNDELED

forradrkommnr

4201

forradrkommnavn

RISØR

forradrland

Norge

postadresse

Søndeledveien 805

ppostnr

4990

ppoststed

SØNDELED

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

17.12.1973

tlf

37 15 62 83

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

810130822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1573490, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3115856, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2567144}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 548712}}, "journalnr": "2020290981", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810130822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 794385, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 694385}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2321471, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 403408}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1918063}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3115856}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -78691, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2620742}, "driftsresultat": -1926, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2618816}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76765, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5890}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82656}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -78691}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971657243 [navn] => ALSTRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 810130822 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Homme"], "kommune": "RISu00d8R", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8NDELED", "postnummer": "4990", "kommunenummer": "4201"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8ndeledveien 805"], "kommune": "RISu00d8R", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8NDELED", "postnummer": "4990", "kommunenummer": "4201"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?