Index

ALTA AUTOSENTER AS

Orgnr: 877179532

tlf: 78 44 98 44
adresse: Altaveien 73

id

57915

organisasjonsnummer

877179532

navn

ALTA AUTOSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Altaveien 73"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-09

naeringskode2

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877179532

navn

ALTA AUTOSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Altaveien 73

forradrpostnr

9513

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

45.200

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.01.1997

stiftelsesdato

09.01.1997

tlf

78 44 98 44

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877179532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2425313, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8632121, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2495063}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6137059}}, "journalnr": "2021393671", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877179532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1860736, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1360736}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6771386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2805160}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3966226}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8632121}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -36306, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16146984}, "driftsresultat": 177791, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16324775}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -224337, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15933}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 240270}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -46546}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977188237 [navn] => ALTA AUTOSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 877179532 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Altaveien 73"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9513", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?