Index

ALTERA INFRASTUCTURE CREWING AS

Orgnr: 811593362

adresse: Verven 4

id

172

organisasjonsnummer

811593362

navn

ALTERA INFRASTUCTURE CREWING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

antallAnsatte

51

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verven 4"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8035"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811593362

navn

ALTERA INFRASTUCTURE CREWING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verven 4

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 8035

ppostnr

4068

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

78.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

03.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

51

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811593362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2022957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14361000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2772000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11589000}}, "journalnr": "2020767626", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811593362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4578000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4498000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9783000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9173000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 610000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14361000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2315000, "totalresultat": 2315000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 64978000}, "driftsresultat": 2847000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 67824000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 121000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 121000}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2967000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911601575 [navn] => ALTERA INFRASTUCTURE CREWING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"} [antallAnsatte] => 51 [overordnetEnhet] => 811593362 [oppstartsdato] => 2013-02-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verven 4"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 8035"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?