Index

ALVER HOLDING AS

Orgnr: 992196890

tlf: 61 26 87 00
adresse: Storgata 106

organisasjonsnummer

992196890

navn

ALVER HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-02-13

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 106"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2615", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-12-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 10"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2601", "kommunenummer": "3405"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

992196890

navn

ALVER HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 106

forradrpostnr

2615

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 10

ppostnr

2601

ppoststed

LILLEHAMMER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.100

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.02.2008

stiftelsesdato

21.12.2007

tlf

61 26 87 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

992196890

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2405841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6361740, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3175397}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3186342}}, "journalnr": "2021365604", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992196890"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2898199, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2074625}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 823574}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3463540, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3463540}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6361740}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3076047, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30955}, "driftsresultat": -30955, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3100247, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3100247}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3069292}}]

Reserver mot visning?