Index

AM MEK VERKSTED LAKK CUSTOMS AS

Orgnr: 812124412

mobil: 905 95 184
adresse: Meisingset

id

1371

organisasjonsnummer

812124412

navn

AM MEK VERKSTED LAKK CUSTOMS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "32.990", "beskrivelse": "Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Meisingset"], "kommune": "TINGVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MEISINGSET", "postnummer": "6628", "kommunenummer": "1560"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812124412

navn

AM MEK VERKSTED LAKK CUSTOMS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Meisingset

forradrpostnr

6628

forradrpoststed

MEISINGSET

forradrkommnr

1560

forradrkommnavn

TINGVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

32.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

905 95 184

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812124412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2538367, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 380294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 87254}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 293040}}, "journalnr": "2021515874", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812124412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 97118, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32882}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 283177, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 283177}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 380294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -49669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1300638}, "driftsresultat": -48652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1251986}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2562, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2562}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -51214}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912167674 [navn] => AM MEK VERKSTED LAKK CUSTOMS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "32.990", "beskrivelse": "Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812124412 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Meisingset"], "kommune": "TINGVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MEISINGSET", "postnummer": "6628", "kommunenummer": "1560"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?