Index

AM SKOGSDRIFT AS

Orgnr: 822235182

adresse: Leitet 30

id

27385

organisasjonsnummer

822235182

navn

AM SKOGSDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leitet 30"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822235182

navn

AM SKOGSDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leitet 30

forradrpostnr

5640

forradrpoststed

EIKELANDSOSEN

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

02.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2019

stiftelsesdato

31.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822235182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1513318, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1628384, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 235475}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1392909}}, "journalnr": "2020228132", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822235182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 308187, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 213757}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1320198, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 965206}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 354992}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1628384}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-31", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 213757, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3010915}, "driftsresultat": 283285, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3294200}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10809, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 154}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10963}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 272476}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922256918 [navn] => AM SKOGSDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 822235182 [oppstartsdato] => 2019-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leitet 30"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "EIKELANDSOSEN", "postnummer": "5640", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?