Index

AMARINE AS

Orgnr: 811839752

adresse: Grønnegata 8X

id

731

organisasjonsnummer

811839752

navn

AMARINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grønnegata 8X"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811839752

navn

AMARINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grønnegata 8X

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.034

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.04.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811839752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2422255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34003, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34003}}, "journalnr": "2021465789", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811839752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 28449, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1551}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5554, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5554}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34003}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19093, "totalresultat": -19093, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19114}, "driftsresultat": -19114, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -19093}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918197931 [navn] => AMARINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.034", "beskrivelse": "Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811839752 [oppstartsdato] => 2013-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8nnegata 8X"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?