Index

AMBEST TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 812346342

adresse: Fogd Holmboes gate 51

id

1864

organisasjonsnummer

812346342

navn

AMBEST TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-22

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fogd Holmboes gate 51"], "kommune": "BARDU", "landkode": "NO", "poststed": "BARDU", "postnummer": "9360", "kommunenummer": "5416"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 139"], "kommune": "BARDU", "landkode": "NO", "poststed": "BARDU", "postnummer": "9360", "kommunenummer": "5416"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812346342

navn

AMBEST TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fogd Holmboes gate 51

forradrpostnr

9360

forradrpoststed

BARDU

forradrkommnr

5416

forradrkommnavn

BARDU

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 139

ppostnr

9360

ppoststed

BARDU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.08.2013

stiftelsesdato

09.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812346342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2031813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1327502, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 742695}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 584807}}, "journalnr": "2020778802", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812346342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 487704, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 457704}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 839798, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 839798}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1327502}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 278547, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1329216}, "driftsresultat": 383800, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1713016}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26689, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 42}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26731}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 357111}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912356604 [navn] => AMBEST TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812346342 [oppstartsdato] => 2013-08-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fogd Holmboes gate 51"], "kommune": "BARDU", "landkode": "NO", "poststed": "BARDU", "postnummer": "9360", "kommunenummer": "5416"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 139"], "kommune": "BARDU", "landkode": "NO", "poststed": "BARDU", "postnummer": "9360", "kommunenummer": "5416"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?