Index

AMORS BILER AS

https://www.rent-a-wreck.no/location/norge/harstad-evenes-airport/

Orgnr: 812049992

mobil: 918 34 261
webside: www.rent-a-wreck.no/location/norge/harstad-evenes-airport/
adresse: Marmorveien 10

id

1185

organisasjonsnummer

812049992

navn

AMORS BILER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marmorveien 10"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jon-Are Lunde", "Marmorveien 10"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"}

hjemmeside

www.rent-a-wreck.no/location/norge/harstad-evenes-airport/

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812049992

navn

AMORS BILER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Marmorveien 10

forradrpostnr

9408

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

c/o Jon-Are Lunde Marmorveien 10

ppostnr

9408

ppoststed

HARSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

918 34 261

url

www.rent-a-wreck.no/location/norge/harstad-evenes-airport/

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812049992

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2150259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4292560, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3425530}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 867030}}, "journalnr": "2020902659", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812049992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 639467, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 32000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 607467}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3653093, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 306691}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3346402}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4292560}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 128810, "totalresultat": 128810, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4182289}, "driftsresultat": 328818, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4511107}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -133480, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2356}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 135836}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 195338}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916690177 [navn] => RENT-A-WRECK HARSTAD/EVENES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812049992 [oppstartsdato] => 2016-01-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Marmorveien 10"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9408", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?