Index

AMTMANNSVINGEN FRISØR AS

Orgnr: 877073882

tlf: 37 16 10 05
adresse: Bergsmyrv 41

id

57741

organisasjonsnummer

877073882

navn

AMTMANNSVINGEN FRISØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergsmyrv 41"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877073882

navn

AMTMANNSVINGEN FRISØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergsmyrv 41

forradrpostnr

4900

forradrpoststed

TVEDESTRAND

forradrkommnr

4213

forradrkommnavn

TVEDESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.1997

stiftelsesdato

30.12.1996

tlf

37 16 10 05

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

877073882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 55598, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 287955, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 58032}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 229923}}, "journalnr": "2021185728", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877073882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 111790, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11790}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 176165, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 176165}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 287955}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3614, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1604795}, "driftsresultat": 5347, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1610143}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -639, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 79}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 718}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4708}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972334235 [navn] => AMTMANNSVINGEN FRISØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877073882 [oppstartsdato] => 1993-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bergsmyrv 41"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4900", "kommunenummer": "4213"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1996-12-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?