Index

ANBRA ELEKTRO AS

Orgnr: 818629222

adresse: Husebygata 5

id

16426

organisasjonsnummer

818629222

navn

ANBRA ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Husebygata 5"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSTRANDA", "postnummer": "3414", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818629222

navn

ANBRA ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Husebygata 5

forradrpostnr

3414

forradrpoststed

LIERSTRANDA

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.02.2017

stiftelsesdato

29.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818629222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 22760, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1343060, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 63700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1279360}}, "journalnr": "2021147613", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818629222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 583984, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 553984}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 759076, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 759076}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1343060}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 241401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2972227}, "driftsresultat": 322869, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3295096}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11098, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11157}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 311771}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918674462 [navn] => ANBRA ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818629222 [oppstartsdato] => 2017-01-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Husebygata 5"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSTRANDA", "postnummer": "3414", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?