Index

ANDANTE AS

Orgnr: 812269062

mobil: 911 66 024
adresse: Gaustadalléen 21

id

1692

organisasjonsnummer

812269062

navn

ANDANTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gaustadalléen 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0349", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-29

postadresse

{"land": "Sverige", "adresse": ["Anders Personsgatan 17 - 1504"], "landkode": "SE", "poststed": "SE-41648 Göteborg"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812269062

navn

ANDANTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gaustadalléen 21

forradrpostnr

0349

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Anders Personsgatan 17 - 1504

ppostnr

ppoststed

SE-41648 Göteborg

ppostland

Sverige

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

29.07.2013

tlf

tlf_mobil

911 66 024

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812269062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317521, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -461, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -461}}, "journalnr": "2021364856", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812269062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -36623, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -66623}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36162, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 36162}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -461}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6897}, "driftsresultat": -6059, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 838}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6059}}]

Reserver mot visning?