Index

ANDERS WIEN HOLDING AS

Orgnr: 814899322

mobil: 934 20 420
adresse: Friggs veg 5

id

7318

organisasjonsnummer

814899322

navn

ANDERS WIEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-02

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Friggs veg 5"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2817", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814899322

navn

ANDERS WIEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Friggs veg 5

forradrpostnr

2817

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2015

stiftelsesdato

13.11.2014

tlf

tlf_mobil

934 20 420

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814899322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411813, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11316932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7879398}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3437534}}, "journalnr": "2021372400", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814899322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11267425, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11237425}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 49507, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 49507}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11316932}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6317416, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9084}, "driftsresultat": -9084, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6357908, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6366099}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6348824}}]

Reserver mot visning?